صفحه اصلی > بانک اطلاعات تجهیزات آزمایشگاه 

 

 

رديف

نام دستگاه (فارسی)

نام دستگاه (لاتین)

1

سانتریفیوژ  یخچالدار

Refrigerated Centrifuge

2

میکروسانتریفیوژ یخچالدار

Refrigerated micro Centrifuge

3

میکروسانتریفیوژ

micro Centrifuge

4

انکوباتور

Incubator

5

انکوباتور

Incubator

6

اسپکتروفوتومتر

Spectrophotometer

7

شیکرورتکس

Shaker vortex

8

بن ماری شیکردار

Shaking Water Bath

9

میکروسانتریفیوژ یخچالدار

Refrigerated micro Centrifuge

10

سانتریفیوژHettich

 Centrifuge

11

میکروسانتریفیوژ

micro centrifuge

12

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

13

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

14

ریل تایم PCR

Real-time PCR

15

اتوکلاوعمودی الکتریکی

Autoclave Vertical

16

اتوکلاوعمودی الکتریکی

Autoclave Vertical

17

اتوکلاو کوچک

Autoclave

18

دیپ فریزر80 -

-80Freezer

19

فریزر20-

-20Freezer

20

آب مقطر گیری

Deionizer

21

ترازو دیجیتالی

Digital scale

22

بن ماری شیکردار

Shaking Water Bath

23

PH    متر

PH meter

24

ترازو

 Microbalance

25

ترازوی آنالیتیکال

Analytical Microbalance

26

هموژنایزر

Ultrasonic Homogenizer

27

مایکروویو

microwave

28

انکوباتورشیکردار

Incubator

30

مایکروویو

microwave

31

منبع تغذیه الکتروفورز

Power Supply

32

انکوباتور

Incubator

33

هود

 

34

انکوباتور

Incubator

35

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

36

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

37

میکروسکوپ

Microscope

38

شیکرلوله  (ورتکس)

Shaker

39

شیکرلوله  (ورتکس)

Shaker

40

اولتراسونیک هموژنایزر

Ultrasonic Homogenizer

41

فریزر ایستاده

Freezer

42

ژل داک

GEL Documentation

43

تانک عمودی الکتروفورز

ElectrophoresisTank

44

الکتروفورزافقی

Horizontal Electrophoresis

45

شیکر انکوباتور

Shaker Incubator

46

الکتروفورز عمودی

vertical Electrophoresis

47

الکتروفورز افقی

Horizontal Electrophoresis

48

الکتروفورز افقی mini sub cell

Horizontal Electrophoresis

50

هود لامینار

Laminar Hood

51

آون

oven

52

هودلامینار

Laminar hood

53

دستگاه ژل داکیوفیشین

GEL Documentation

54

هود لامینار

Laminar Hood

55

شیکرورتکس

Shaking vortex

56

شیکرورتکس

Shaking vortex

57

هود لامینار

Laminar Hood

58

میکرو فیوژ

microfuge

59

سانتریفیوژ

Centrifuge

60

UPS

UPS

61

هات پلیت

Hot plate

62

هات پلیت

Hot plate

63

تانک ازت

Tank N2

64

یخچال فریزر

Refrigerator Freezer

65

بن ماری

Water bath

66

دیپ فریزر70-

Freezer

68

یخ ساز

Ice maker

69

یخچال فریزر

Refrigerator Freezer

70

یخچال فریزر

Refrigerator Freezer

71

فریزر20-

Freezer-20

72

فریزر20-

Freezer-20

73

فریزر20-

Freezer-20

74

سونیکاتور

sonicator

75

الایزا ریدر

Elisa Reader

76

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

77

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

78

هود لامینار کلاس2 2عدد

Laminar flow

79

سانتریفیوژ

Centrifuge

80

ترازودیجیتالی

balance

81

اتوکلاو کاوش

Autoclave

85

آون

oven

86

انکوباتورco23عدد

co2 Incubator

87

میکروسکوپ invert

  invert Microscope

88

میکروسکوپ

Microscope

89

میکروسکوپ invert

invert Microscope

90

بن ماری

Water bath

91

فریزر-20

Freezer-20

92

یخچال فریزر2عدد

Refrigerator Freezer

93

فریزر-80

 

98

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

99

میکروسکوپ فلورسنت

Fluorescence Microscopy

100

میکروسکوپ بایولوژیکال

Biological  Microscopy

101

stabilizer

stabilizer

102

UPS

UPS

103

ترموبلاک

Thermoblock

104

الکتروفورز عمودی

vertical Electrophoresis

105

منبع تغذیه الکتروفورز

Power Supply

106

نانودراپ

Nanodrop

107

هود شیمیایی

 

108

شیکر لوله

Shaker

109

شیکر لوله (ورتکس)

Shaking vortex

110

Dataloggerدما و رطوبت

 

111

تصویربرداری همزمان ژل داک و وسترن

Gel documentation

112

میکروفیوژ

microfuge

113

التراسونیک

Bandelin electronic 

114

یخ ساز

Scotsman 

115

پلیت take 3 با قابلیت انالیز نانو دراپ Bio Tek

 

116

حمام التراسونیک Bandelin electronic

 

117

الکتروفورز عمودی Bio Rad 

 

118

آنالیز اسپرم

 

119

سینی 10*15 برای الکتروفورز Wide mini sub Cell

-

120

فیلتر بلوک DAPI مخصوص میکروسکوپ اینورت

-