صفحه اصلی > بانک اطلاعات تجهیزات آزمایشگاه 

 

 

رديف

نام دستگاه (فارسی)

نام دستگاه (لاتین)

نام كشور سازنده

مدل و سريال دستگاه

1

سانتریفیوژ  یخچالدار

Refrigerated Centrifuge

 

آلمان

 

5811ZJ045787

2

میکروسانتریفیوژ یخچالدار

Refrigerated micro Centrifuge

 

آلمان

 

5407ZH029783

3

میکروسانتریفیوژ

micro Centrifuge

آلمان

131354/2010

4

انکوباتور

Incubator

کره

S019316

5

انکوباتور

Incubator

آلمان

E409-0013

6

اسپکتروفوتومتر

Spectrophotometer

کره جنوبی

S3100-00-0923001U

7

شیکرورتکس

Shaker vortex

آلمان

560812072

8

بن ماری       شیکردار

Shaking Water Bath

 

آلمان

 

11671810L

9

میکروسانتریفیوژ یخچالدار

Refrigerated micro Centrifuge

 

آلمان

 

129454

10

سانتریفیوژ یخچالدار

Refrigerated Centrifuge

آلمان

131323

11

میکروسانتریفیوژ

micro centrifuge

آلمان

130143

12

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

آلمان

1119230145

13

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

U.S.A

580BR11802

14

ریل تایم PCR

Real-time PCR

استرالیا

R080901

15

اتوکلاوعمودی الکتریکی

Autoclave Vertical

 

 

ایران

 

388/1389

16

اتوکلاوعمودی الکتریکی

Autoclave Vertical

 

 

ایران

 

345/1388

17

اتوکلاو کوچک

Autoclave

ایران

700/

18

دیپ فریزر80 -

-80Freezer

دانمارک

00872159

19

فریزر20-

-20Freezer

آلمان

-

20

آب مقطر گیری

Deionizer

 

فرانسه

F9EN23233

21

ترازو دیجیتالی

Digital scale

آلمان

234

22

بن ماری شیکردار

Shaking Water Bath

آلمان

11671510L

23

PH    متر

PH meter

آلمان

079589

24

ترازوی آنالیتیکال

Analytical Microbalance

آلمان

24302936

25

ترازوی آنالیتیکال

Analytical Microbalance

آلمان

24302927

26

هموژنایزر

Ultrasonic Homogenizer

آلمان

091002762

27

مایکروویو

microwave

ژاپن

092170AS500062V

28

انکوباتور

Incubator

آلمان

10-10293

30

مایکروویو

microwave

ژاپن

092170AS500045D

31

منبع تغذیه الکتروفورز

Power Supply

BELGIUM

 

 

99128

32

انکوباتور

Incubator

ایران

77105

33

هود

 

ایران

21-890908

34

انکوباتور

Incubator

 

ایران

 

16436

35

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

 

آلمان

 

1119230145

36

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

آلمان

10469109C

37

میکروسکوپ

Microscope

انگلیس

080529

38

شیکرلوله            (ورتکس)

Shaker

 

فرانسه

 

01044033B

39

شیکرلوله            (ورتکس)

Shaker

 

فرانسه

010438324

40

اولتراسونیک هموژنایزر

Ultrasonic Homogenizer

 

آلمان

 

350108604

 

41

فریزر ایستاده

Freezer

دانمارک

12345678

42

ژل داک

GEL Documentation

 

انگلستان

G10.100106012    (DI-HD)

43

تانک عمودی الکتروفورز

ElectrophoresisTank

 

چین

 

720306

44

الکتروفورزافقی

Horizontal Electrophoresis

چین

258BR004610

45

شیکر انکوباتور

Shaker Incubator

کره

S019150

46

الکتروفورز عمودی

vertical

Electrophoresis

 

چین

 

552BR044615

47

الکتروفورز افقی

Horizontal Electrophoresis

U.S.A

710BR06580

48

الکتروفورز افقی mini sub cell

Horizontal Electrophoresis mini sub cell

چین

 

 

329BR011152

 

 

 

 

 

50

هود لامینار

Laminar Hood

ایران

940/1389

51

آون

oven

 

ایران

 

0006

52

هود یونیورسال

Universal hood

U.R.S

21-890908

53

دستگاه ژل داکیوفیشین

GEL Documentation

 

 

انگلستان

 

DR472/1087

54

هود لامینار

Laminar Hood

ایران

945/1389

 

55

شیکرورتکس

Shaking vortex

ایران

0910024

56

شیکرورتکس

Shaking vortex

ایران

86A153

57

هود لامینار

Laminar Hood

ایران

942/1389

58

میکرو فیوژ

microfuge

U.K

R800000557

59

سانتریفیوژ

Centrifuge

U.S.A

405313

60

UPS

UPS

ایران

72128701564

61

هات پلیت

Hot plate

UK

R300000664

62

هات پلیت

Hot plate

UK

R300000757

63

تانک ازت

Tank N2

U.S.A

B20L0D30

64

یخچال فریزر

Refrigerator Freezer

کره

06MQ43CFA00292T

65

بن ماری

Water bath

ایران

80100

66

دیپ فریزر70-

Freezer

ایران

1385/1384

68

یخ ساز

Ice maker

 

2962732

69

یخچال فریزر

Refrigerator Freezer

ایران

181048/1385

70

یخچال فریزر

Refrigerator Freezer

کره

22894DAS500014M

71

فریزر20-

Freezer-20

کره

25911033863

4001277

72

فریزر20-

Freezer-20

کره

25911033863

4001437

73

فریزر20-

Freezer-20

کره

25911033863

4001215

74

سونیکاتور

sonicator

آلمان

350108604

75

الایزا ریدر

Elisa Reader

انگلستان

501698

76

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

آلمان

10469109C

77

شیکر اوربیتالی

Orbital Shaker

آلمان

110805434

78

هود لامینار کلاس2 2عدد

Laminar flow

ایران

Jtlvc2x

1271-1272

79

سانتریفیوژ

Centrifuge

آلمان

werKNr

12060012595

D-78532

80

ترازوAND

balance

ژاپن

14230835

81

اتوکلاو کاوش

Autoclave

 

ایران

2589253

85

آون

oven

آلمان

DIN  12880-Kl

86

انکوباتورco23عدد

co2 Incubator

آلمان

011000151

87

میکروسکوپ invert

  invert Microscope

ژاپن

TE300

080529

88

میکروسکوپ

Microscope

ژاپن

G0900B153

89

میکروسکوپ invert

invert Microscope

ژاپن

60U518K16U61

90

بن ماری

Water bath

آلمان

DIN-EN60529-IP-20

91

فریزر-20

Freezer-20

ژاپن

EXD-WVOD8310NFWTC2

92

یخچال فریزر2عدد

Refrigerator Freezer

تایلند

3872uDAB900uuu8

3872uDAB900u8ux

93

فریزر-70

 

آلمان

HS410392

98

ترموسایکلر گرادنیت

Gradient thermocycler

انگلستان

-

99

میکروسکوپ فلورسنت

Fluorescence Microscopy

ژاپن

3M87071

100

میکروسکوپ بایولوژیکال

Biological  Microscopy

ژاپن

4G85336

101

stabilizer

stabilizer

ایران

931100014

102

UPS

UPS

-

KR3000SL186A510173

103

ترموبلاک

Thermoblock

تایوان

121002092

104

الکتروفورز عمودی

vertical

Electrophoresis

سنگاپور

-

105

منبع تغذیه الکتروفورز

Power Supply

سنگاپور

041BR135219

106

نانودراپ

Nanodrop

 

چین

-

107

هود شیمیایی

 

کره

FH-120

108

شیکر لوله

Shaker

آلمان

MULTI REAX

109

شیکر لوله (ورتکس)

Shaking vortex

آلمان

V3S000

110

Dataloggerدما و رطوبت

 

تایوان

98586J

111

تصویربرداری همزمان ژل داک و وسترن

Gel documentation

ایراان

 

112

میکروفیوژ

microfuge

فرانسه

 

113

التراسونیک

Bandelin electronic

 

آلمان

HD-3100

114

یخ ساز

Scotsman

 

ایتالیا

AF

115

پلیت take 3 با قابلیت انالیز نانو دراپ

Bio Tek

 

 

USA

400734

116

حمام التراسونیک

Bandelin electronic

 

 

آلمان

DT-100H

117

الکتروفورز عمودی

Bio Rad

 

 

چین

Mini protean Tetra Cell

118

آنالیز اسپرم

 

 

چین

MD30-2

119

سینی 10*15 برای الکتروفورز

Wide mini sub Cell

 

-

آلمان

-

120

فیلتر بلوک DAPI مخصوص میکروسکوپ اینورت

-

آمریکا

-