صفحه اصلی > معرفی مرکز > اولویت های پژوهشی 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 

·         مطالعه مکانیسم های مولکولی دخیل در پاتوفیزیولوژی بیماریهای مختلف

·         مطالعات مربوط به اثرات و خواص آنتی اکسیدانی، آنتی میکروبی و ضد سرطانی عصاره های گیاهی

·         مطالعات مربوط به نقش استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیماریها

·         تولید پروتئین های نوترکیب با تاکید بر روی بومی سازی تولید آنها

·         بررسی بیومارکرهای پروتئینی و میکروRNAها در بیماری های مختلف از جمله سرطان، بیماری های قلبی-عروقی، دیابت

·         کاربرد سلولهای بنیادی در درمان بیماری های مزمن

·         بررسی و مطالعه بیماریهای ژنتیکی منطقه ای

·         سلول های بنیادی و تمایز آنها و کاربرد بالینی

·         مطالعه اثر و سم شناسی ترکیبات بدست آمده از منابع دریایی خلیج فارس (مانند جلبک های قهوه ای، توتیای دریایی، باکتری های دریایی) و ارزیابی خواص ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی آنها

·         بررسی مکانیزم های مولکولی ناشی از آسیب ایسکمی، پرفیوژن در مدل های موشی