عنوان کتاب

نویسنده

سال انتشار

Type 1 Diabetes


 

 

 

 

دکتر نپتون سلطانی

 


 

2011

Gene Therapy-Developmental and Future Perspectives

 

 

 

 

 

 

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

 

2011

 

عصب شناسی پایه در کلینیک

 

 

دکتر شهریار احمدپور، دکترحسین حقیر

2011

نگاهی بر میکروب شناسی دهان و دندان


 

 

 

ترجمه:مجید اسلامی،محسن کربلایی زاده بابکی،امیرسالک فرخی،دکتر صدیقه جوادپور

2012

چکیده اطلس رنگی ژنتیک


 

 

ترجمه و تخلیص:دکتر ماندانا حسن زاد،دکتر سید حمید جمال الدینی،دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده،دکتر محمد شکاری


 

1392