• مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
    آزمایشگاه جامع تحقیقات و مرکز پزشکی مولکولی(MMRC) به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در محل طبقه همکف ساختمان معاونت در فضایی با مساحت بالغ بر 450 متر مربع و با هزینه ای بیش از هفت میلیارد ریال ساخته و راه اندازی شده است.

  • Affiliation مرکز
    عنوان Affiliation انگلیسی و عنوان Affiliation فارسی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

  • تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش
    مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه روزدوشنبه مورخ 96/9/27 از ساعت9/30 لغايت 30 / 11 صبح در سالن ابن سينا واقع در مجتمع آموزشي و پژوهشي فارابي

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز
اطلاعیه ها
آرشیو اطلاعیه ها  

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved