صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > سمینارها و کارگاه ها > سمینار ها 

 

تاریخ

عنوان

ردیف

اردیبهشت 90

کنفرانس علمی یکروزه تازه های تشخیص و مشاوره بیماریهای ارثی و مادرزادی

1

اسفند 90

سمپوزیوم تازه های دیابت از دیدگاه مولکولی

2

دي91

کنفرانس علمی یکروزه بيماريهاي شايع ژنتيكي و ارثي

3

اسفند91

سمپوزیوم سرطان از دیدگاه مولکولی و بالینی

4

آذر92

کنفرانس علمی یکروزه سمینار کاربردهای بالینی ژنتیک پزشکی

5

بهمن92

هشتمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران

6

تیر 93

کنفرانس علمی یکروزه تازه های ژنتیک در سرطانهای شایع ایران

7

آبان 94

کنفرانس علمی یکروزه ژنتیک بالینی در کلینیک زنان و زایمان

8

دی 94

کنفرانس علمی یکروزه جنبه های مولکولی و بالینی هموگلوبینوپاتی ها

9

مهر95 کنفرانس علمی یکروزه ژنتیک بالینی و بیماریهای کودکان 10
آذر95 ژنتیک و بیماری های زنان و زایمان 11