صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > اختراعات 

 

طبقه بندی اختراع

 

عنوان اختراع

 

نام و نام خانوادگی

 

ردیف


A61B;A23B

ژله خوراکی برای درمان ناباروری مردان (ژل رویال و گرده نخل خرما)

دکتر صغری فلاحی

1

CO8F;C23C;C25D;CO8C

محلول آنتی اکسیدانی ژل رویال و گرده نخل خرما در آزمایشگا ه های ART

دکتر صغری فلاحی

2

A61K36/00

کپسول گیاهی دریایی جهت ناباروری

دکتر صغری فلاحی

 

3

A61B

کپسول محرک قوای جنسی

دکتر صغری فلاحی

 

4

A61B

کپسول کاپتوفیت

دکتر سیده تسنیم فاطمه اقبال افتخاری

 

5