• برگزاری سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
  برگزاری سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

 • مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی در بین تمامی مراکز تحقیقاتی دانشگاه، به عنوان مرکز فعال در سال 96 معرفی گردید.
  مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی در بین تمامی مراکز تحقیقاتی دانشگاه، به عنوان مرکز فعال در سال 96 معرفی گردید.

 • مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
  آزمایشگاه جامع تحقیقات و مرکز پزشکی مولکولی(MMRC) به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در محل طبقه همکف ساختمان معاونت در فضایی با مساحت بالغ بر 450 متر مربع و با هزینه ای بیش از هفت میلیارد ریال ساخته و راه اندازی شده است.

 • Affiliation مرکز
  عنوان Affiliation انگلیسی و عنوان Affiliation فارسی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز
اطلاعیه ها
آرشیو اطلاعیه ها  

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved